O projektu

Projekt konsorcia Národního muzea (NM), Národního památkového ústavu (NPÚ) a Národní knihovny ČR (NK ČR) navazuje na zkušenosti s výzkumem knižních proveniencí v NM i ostatních členů konsorcia. Cílem projektu je virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách. Dějiny čtenářství a knižní kultury obecně budou prezentovány formou jedné virtuální a čtyř fyzických výstav, odbornými články a monografiemi. Současně poskytneme podporu péče o historické fondy v menších muzeích, galeriích a dalších paměťových institucích prostřednictvím Certifikované metodiky průzkumu, revize a pasportizace historického knižního fondu a experimentálním provozem online formuláře.

Virtuální rekonstrukce a příprava výstav je podmíněna mapováním provenienčně bohemikálních knižních celků na našem území (především v zámeckých knihovnách – NPÚ, NM a v Rezervních fondech NK ČR a ve fondu Bibliotheca nationalis – NK ČR) a v relevantních zahraničních knihovnách (Paříž, Vratislav, Zhořelec, Budyšín, Řezno, Záhřeb – NM). Zpracování provenienčních celků v menších knihovnách podpoří experimentální provoz online formuláře pro zjednodušenou evidenci vlastníků knih a provenienčních záznamů s podporou uživatelů v rámci workshopu ve druhém roce projektu.

Součástí projektu je rovněž inovace stávající online databáze vlastníků knih PROVENIO, která bude vedle báze národních jmenných autorit AUT představovat základní prostředek pro zpřístupnění výsledků virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčních celků, vizualizovaných současně na virtuální mapě proveniencí.

Členové konsorcia:

Národní muzeum Národní muzeum

Národní knihovna Národní knihovna

Národní památkový ústav Národní památkový ústav

Partneři projektu:

Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci

Židovské muzeum v Praze Židovské muzeum v Praze

Národní galerie Praha Národní galerie Praha

Severočeské muzeum Severočeské muzeum