Kořeny a plody evropské vědy v českých, moravských a slezských historických knihovních fondech

Výzkumný projekt NAKI „Kořeny a plody evropské vědy v českých, moravských a slezských historických knihovních fondech“ (DH23P03OVV058) konsorcia pěti institucí (NM, NPÚ, NK ČR, KNAV, MUO) má za cíl zmapování oblasti knihoven vědců a učenců dochovaných v knihovních historických fondech či dokladovaných na českém území od středověku do moderní doby, výzkum fenoménu vědecké literatury v knihovnách „laiků“ a prezentaci výsledků tohoto výzkumu prostřednictvím kritických výstav, audiovizuálních dokumentů a publikací. Projekt navazuje na předchozí projekty zaměřené na dějiny knihoven, proměny recepce konkrétních literárních žánrů v čase, vývoj čtenářské kultury a provenienční záznamy a značky v  knihách.

Nedávné příspěvky

Kořeny a plody evropské vědy v českých, moravských a slezských historických knihovních fondech

čtěte více

Krása šlechtických exlibris a supralibros

čtěte více

Více

Zámecké knihovny jihozápadní Moravy

Část výstavy "V nejhlubší úctě" můžete shlédnout na chodbě Národní knihovny

Výstava V nejhlubší úctě na Státním zámku Kozel

Výstava Slezské zámecké knihovny na Státním zámku Hradec nad Moravicí

Všechny Evropská věda v českých knihovnách