Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách

Projekt NAKI MK ČR DG18P02OVV009 „Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách“ rozložený na léta 2018-2022 je řešen konsorciem tří institucí (Národní muzeum, Národní knihovna ČR a Národní památkový ústav) a je koordinován Národním muzeem. Navazuje na projekt NAKI MK ČR „PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí“, který Národní muzeum řešilo v letech 2012-2015.

Na rozdíl od předchozího projektu PROVENIO zaměřeného na výzkum knihovních celků významných jednotlivců rodů a některých institucí, které se jako celky či fragmentárně dochovaly na našem území, je hlavním cílem současného projektu průzkum a evidence provenienčně bohemikálních celků rozptýlených nejen v tuzemských institucích (Knihovně NM, v zámeckých knihovnách NM ve spolupráci Národního muzea a Národního památkového ústavu, dále v Rezervních fondech a historickém fondu Bibliotheca nationalis Národní knihovny ČR), ale i zahraničních knihovnách, v nichž byly řešiteli v předchozích letech zjištěny provenienčně bohemikální knižní celky, a jejich virtuální rekonstrukce v inovované online databázi vlastníků knih PROVENIO, v databázi národních autorit v NK ČR a nově vytvořené autoritní záznamy vlastníků knih budou výběrově zasílány rovněž do databáze CERL Thesaurus (přispěvatelem je NM i NK ČR). Informace uložené v databázi PROVENIO budou vizualizovány v mapovém prostředí Google Maps, jehož inovaci a rozšíření projekt plánuje.

Dalšími výstupy projektu je prezentace dějin čtenářství a knižní kultury formou výstav, vědeckých prací (články ve sbornících a odborných periodikách), podpora péče o historické fondy v menších muzeích, galeriích a dalších paměťových institucích prostřednictvím certifikované metodiky průzkumu, revize a pasportizace historického knižního fondu a experimentálním provozem online formuláře (spolupráce s Asociací muzeí a galerií).

Nedávné příspěvky

Krása šlechtických exlibris a supralibros

čtěte více

Zámecké knihovny jihozápadní Moravy

čtěte více

Více

Část výstavy "V nejhlubší úctě" můžete shlédnout na chodbě Národní knihovny

Výstava V nejhlubší úctě na Státním zámku Kozel

Výstava Slezské zámecké knihovny na Státním zámku Hradec nad Moravicí

Databáze vlastníků knih Provenio - nové možnosti online spolupráce

Všechny Virtuální rekonstrukce knižních celků