EVROPSKÁ VĚDA V ČESKÝCH KNIHOVNÁCH

Kořeny a plody evropské vědy v českých, moravských a slezských historických knihovních fondech