Manuály

Evidence vlastníků knih a provenienčních záznamů

Manuály pro evidenci (katalogizaci) majitelů knih i provenienčních záznamů v knihách jsou založeny na mezinárodním katalogizačním formátu MARC21. Vycházejí z Metodiky evidence provenienčních poznámek a značek v knihách v katalogizačním formátu MARC 21. Ta je jedním z výsledků projektu PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí, který řešila Knihovna Národního muzea v letech 2012-2015.

CERTIFIKOVANÁ METODIKA EVIDENCE KNIŽNÍ PROVENIENCE A VLASTNÍKŮ KNIH

MANUÁL PRO KATALOGIZACI - BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY

MANUÁL PRO KATALOGIZACI - AUTORITNÍ ZÁZNAMY (OSOBY A RODY) - NAKI III

MANUÁL PRO KATALOGIZACI - AUTORITNÍ ZÁZNAMY (KORPORACE)

MANUÁL PRO KATALOGIZACI - MINIMÁLNÍ AUTORITNÍ ZÁZNAMY

Identifikace knih podle provenienčních záznamů

Metodika pro využití provenienční databáze k identifikaci odcizených knih pro policii a vyšetřovací orgány se zaměřuje na využití databáze knižních proveniencí PROVENIO při identifikaci původu knih, u nichž existuje důvodné podezření z jejich odcizení. Metodika obsahuje stručný přehled typologie provenienčních poznámek a značek, jejich nejčastějšího výskytu v knihách a metodické pokyny pro vyhledávání souvisejících informacích o provenienci v databázi PROVENIO, včetně přehledu relevantních institucí, jež je vhodné kontaktovat v případě jakýchkoliv pochybností či nejasností týkajících se původu knih.

VZOROVÁ METODIKA PRO VYUŽITÍ PROVENIENČNÍ DATABÁZE K IDENTIFIKACI ODCIZENÝCH KNIH PRO POLICII A VYŠETŘOVACÍ ORGÁNY

Uložení, průzkumu, pasportizace, inventarizace a prezentace historického knihovního fondu

Tato metodika je určena majiteli či správci historického knihovního fondu, který nemá odborné vzdělání a měla by tak poskytnout základní informace pro jeho správu, ochranu, základní zpracování a prezentaci. Odkazuje také na podrobnější literaturu, která se věnuje konkrétním aspektům péče o sbírku.

METODIKA PRŮZKUMU, REVIZE A PASPORTIZACE HISTORICKÉHO KNIHOVNÍHO FONDU